Kiến nghị xử lý tài chính hơn 2 tỷ đồng thanh quyết toán sai từ Quỹ Bảo trì đường bộ

Theo Bộ Tài chính, thực hiện Quyết định số 38/QĐ-TTr ngày 9/3/2015 của Chánh Thanh tra Bộ Tài chính về việc thanh tra công tác quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ, Thanh tra Bộ Tài chính đã tiến hành thanh tra tại Văn phòng Quỹ Bảo trì
Kiến nghị xử lý tài chính hơn 2 tỷ đồng  thanh quyết toán sai từ Quỹ Bảo trì đường bộ

Theo Bộ Tài chính, thực hiện Quyết định số 38/QĐ-TTr ngày 9/3/2015 của Chánh Thanh tra Bộ Tài chính về việc thanh tra công tác quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ, Thanh tra Bộ Tài chính đã tiến hành thanh tra tại Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ trung ương, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và 9 Quỹ Bảo trì đường bộ địa phương, gồm: TP.HCM, TP. Hà Nội, Bình Thuận, Quảng Bình, Thanh Hóa, Hà Nam, Phú Thọ, Lạng Sơn và Quảng Ninh. Ngày 26/6/2015, Thanh tra Bộ Tài chính đã ban hành Kết luận Thanh tra số 419/KL-TTr về thanh tra công tác quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ. 

 

Số liệu thanh tra cho thấy, năm 2014, thu được về Quỹ Bảo trì đường bộ trung ương hơn 8.045 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch, trong đó thu phí sử dụng đường bộ xe ô tô là 4.937 tỷ đồng. Về cơ bản, Quỹ Bảo trì đường bộ đã thực hiện việc quản lý và sử dụng Quỹ theo quy định, tuy nhiên Đoàn thanh tra cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục.

IMG

Bộ Tài chính kiến nghị Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ trung ương chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí bảo trì đường bộ, đảm bảo an toàn giao thông, hiệu quả trên các tuyến đường bộ

Ảnh: Quế Như

Nổi bật là công tác lập và giao kế hoạch chi chưa thực hiện kịp thời, cụ thể, chưa thực hiện giao kế hoạch chi bảo trì đường bộ Quý I năm 2014 cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam để Tổng cục Đường bộ Việt Nam giao cho các đơn vị tổ chức thực hiện (tạm giao cuối tháng 4/2014 và giao chính thức cuối tháng 5/2014). Việc chậm trễ này làm giảm hiệu quả công tác tổ chức triển khai bảo trì đường bộ, vì công tác bảo trì đường bộ, nhất là đối với khu vực phía Nam những tháng đầu năm là mùa khô thuận lợi thì không được giao kế hoạch, đến mùa mưa được giao thì lại khó khăn trong thực hiện. Việc điều chỉnh kế hoạch chi bảo trì đường bộ năm 2014 cũng chưa thực hiện đúng thời hạn về điều chỉnh kế hoạch chi bảo trì đường bộ.

 

Về công tác thanh toán, quyết toán Quỹ Bảo trì đường bộ, các Cục Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải (đối với quốc lộ được ủy quyền quản lý) được thanh tra đã lập dự toán và thanh quyết toán công trình bảo trì đường bộ không đúng (về định mức, khối lượng, đơn giá nhân công, giá xăng dầu...) dẫn đến thanh quyết toán kinh phí Quỹ Bảo trì đường bộ chưa đúng quy định.

 

Qua công tác thanh tra, Bộ Tài chính kiến nghị xử lý tài chính số tiền là 2.014.598.007 đồng (do lập dự toán công trình bảo trì đường bộ tăng không đúng về định mức, khối lượng, đơn giá nhân công, giá xăng dầu...), trong đó: nộp vào ngân sách nhà nước số tiền là 1.001.785.578 đồng; giảm quyết toán số tiền là 1.012.812.429 đồng.

 

Bộ Tài chính cũng kiến nghị Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ trung ương chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí bảo trì đường bộ để khai thác hệ thống đường bộ, đảm bảo an toàn giao thông, hiệu quả trên các tuyến đường bộ; chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương xây dựng và ban hành quy chế quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ trung ương ủy quyền cho các Sở Giao thông vận tải thực hiện (đối với quốc lộ được ủy quyền quản lý) để xác định rõ trách nhiệm từ khâu lập, giao kế hoạch chi, tổ chức triển khai thanh quyết toán nguồn kinh phí bảo trì đường bộ đạt hiệu quả.

 

Đồng thời, xây dựng, phân bổ, giao kế hoạch chi bảo trì đường bộ theo thứ tự ưu tiên cho từng nhóm nhiệm vụ, trong đó xem xét bảo trì mang tính đồng bộ theo từng tuyến đường, đảm bảo hiệu quả khi sử dụng nguồn kinh phí bảo trì đường bộ; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các thông tư, văn bản hướng dẫn theo hướng việc phân chia kinh phí bảo trì đường bộ cho các Quỹ địa phương; nghiên cứu bổ sung, hướng dẫn cụ thể cho Quỹ Bảo trì đường bộ tại địa phương về trình tự thực hiện việc lập và giao kế hoạch sử dụng, phân bổ, quyết toán kinh phí bảo trì đường bộ, công tác giám sát thực hiện,... để đảm bảo tính thống nhất giữa các quỹ địa phương cho cùng một nguồn kinh phí.

 Nguyệt Minh

 

ngocthanh