Kiên Giang hoàn thành dự án cấp điện cho xã đảo Lại Sơn

(BĐT) - Công ty Điện lực Kiên Giang vừa chính thức đóng điện hoàn thành Dự án Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. 
Kiên Giang hoàn thành dự án cấp điện cho xã đảo Lại Sơn

Đây là dự án đường dây 110kV vượt biển có quy mô lớn nhất Việt Nam, với chiều dài trên 24,5km.  Dự án được triển khai nhằm thực hiện mục tiêu bảo đảm an ninh - quốc phòng và phát triển kinh tế biển, đảo và ven biển. Tổng mức đầu tư của Dự án là trên 484,5 tỷ đồng, thực hiện bằng nguồn vốn của Tổng công ty Điện lực miền Nam. Dự án hoàn thành sẽ đảm bảo cấp điện cho 1.956 hộ dân.

   

Văn Huyền