Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Công Thương

Đoàn kiểm tra số 7 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) do Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh làm Trưởng đoàn vừa tiến hành công bố kế hoạch kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác PCTN tại Bộ Công Thương.
Kiểm tra công tác phòng, chống  tham nhũng tại Bộ Công Thương

Đoàn kiểm tra số 7 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) do Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh làm Trưởng đoàn vừa tiến hành công bố kế hoạch kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác PCTN tại Bộ Công Thương.

 

Tại buổi công bố Kế hoạch kiểm tra, ông Hà Ngọc Chiến, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã thông báo Kế hoạch, Quyết định của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN về việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác PCTN tại Bộ Công Thương. Theo Kế hoạch, Đoàn kiểm tra số 7 sẽ kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác PCTN tại các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương, gồm: Cục Quản lý thị trường, Cục Xuất nhập khẩu, Tổng cục Năng lượng, Cục Xúc tiến thương mại, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

IMG

Đoàn kiểm tra số 7 có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhằm nắm tình hình, đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương

 Ảnh: B.K

Bên cạnh đó, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cũng nhấn mạnh, nhiệm vụ của Đoàn là kiểm tra, giám sát nhằm nắm tình hình, đánh giá kết quả công tác PCTN, trọng tâm là kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án và xử lý các vụ việc tham nhũng kinh tế nhất là những vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm để nâng cao hiệu quả công tác PCTN.

 

Ông Huỳnh Phong Tranh đề nghị Bộ Công Thương, khi xây dựng báo cáo về công tác PCTN cần nêu rõ và đưa ra đánh giá về vai trò của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương trong lãnh đạo, chỉ đạo về PCTN; thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng để làm cơ sở tổng kết thực hiện 10 năm Luật PCTN nhằm sửa đổi toàn diện Luật PCTN trong thời gian tới; việc tự phát hiện tham nhũng tại cơ quan, đơn vị gắn liền với trách nhiệm người đứng đầu trong công tác PCTN; công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện tham nhũng, đặc biệt chú trọng kết quả xử lý sau thanh tra.

 

Theo ông Huỳnh Phong Tranh, Đoàn kiểm tra sẽ làm việc với tinh thần khẩn trương, hiệu quả và hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị liên quan. Ngoài ra, Đoàn Kiểm tra có thể mở rộng phạm vi về nội dung, đối tượng nếu xét thấy cần thiết.

 

Báo cáo tình hình kết quả thực hiện công tác PCTN, đại diện Bộ Công Thương cho biết, năm 2013 - 2014, Bộ đã triển khai 24 đoàn thanh tra, kiểm tra về thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tại các đơn vị trực thuộc. Về công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách, riêng năm 2014, Bộ đã triển khai thanh tra, kiểm tra tại 151 đơn vị về quản lý sử dụng vốn ngân sách, đầu tư xây dựng, kinh doanh xăng dầu, điện, hóa chất. Qua tự thanh tra, kiểm tra, Bộ phát hiện một số vụ việc tiêu cực, tham nhũng, đã đề nghị chuyển sang cơ quan Cảnh sát điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Ban Cán sự Đảng của Bộ đã chủ động chỉ đạo, đôn đốc xử lý vụ việc tham nhũng, sai phạm về kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Cục Quản lý thị trường…

 

Đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý thông tin về tham nhũng, theo số liệu thống kê từ năm 2013 đến quý I/2015, Bộ đã nhận được 627 đơn thư. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh đã được xem xét, giải quyết và chuyển cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa phát hiện vụ việc tham nhũng.

 Bích Khánh

ngocthanh