Khuyến khích xã hội hóa đầu tư cho hoạt động chiếu phim lưu động

Dự kiến được ban hành trong năm 2015, dự thảo Thông tư Quy định hoạt động của đội chiếu phim lưu động (CPLĐ) đang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tổ chức lấy ý kiến góp ý. Đáng chú ý, Dự thảo có điều khoản Nhà nước
Khuyến khích  xã hội hóa đầu tư cho hoạt động  chiếu phim lưu động

Dự kiến được ban hành trong năm 2015, dự thảo Thông tư Quy định hoạt động của đội chiếu phim lưu động (CPLĐ) đang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tổ chức lấy ý kiến góp ý. Đáng chú ý, Dự thảo có điều khoản Nhà nước khuyến khích xã hội hóa đầu tư cho hoạt động chiếu phim lưu động.

 

Theo Dự thảo, ngân sách nhà nước tại các địa phương đảm bảo 100% chi phí buổi chiếu phim của các đội CPLĐ ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; ngân sách nhà nước tại các địa phương đảm bảo từ 50% đến 80% chi phí buổi chiếu phim của các đội CPLĐ ở các vùng nông thôn. 

 

Đối với đầu tư trang bị máy chiếu phim công nghệ số và phương tiện vận chuyển phù hợp cho các đội CPLĐ, từ nguồn ngân sách nhà nước, dự thảo Thông tư quy định, các địa phương chủ động lập đề án, kế hoạch và triển khai thực hiện việc đầu tư thiết bị chiếu phim kỹ thuật số, phương tiện vận chuyển cơ giới phù hợp. 

 

Đặc biệt, theo Dự thảo, các địa phương không chỉ trông chờ từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trong việc đảm bảo hoạt động cũng như đầu tư mua sắm trang thiết bị cho công tác CPLĐ mà còn khuyến khích kêu gọi nguồn vốn xã hội hóa đầu tư cho hoạt động này và nguồn vốn viện trợ, tài trợ hợp pháp của tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài cho hoạt động CPLĐ…

 BK

ngocthanh