Khuyến khích tư nhân tham gia đầu tư cơ sở xử lý chất thải rắn

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài nguyên và Môi trường truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về dự án
Khuyến khích tư nhân tham gia  đầu tư cơ sở xử lý chất thải rắn

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ  và Bộ Tài nguyên và Môi trường truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về dự án Thí điểm đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn đô thị và nông thôn.

 

Theo đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu lựa chọn dự án thí điểm xử lý chất thải rắn khác phù hợp hơn trên cơ sở đáp ứng yêu cầu xã hội hóa, khuyến khích các thành phần kinh tế tư nhân tham gia đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở xử lý chất thải rắn đô thị và nông thôn.

 

Bộ Xây dựng được giao khẩn trương ban hành quy định hướng dẫn phương pháp lập, quản lý chi phí và phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 152/VPCP-KTN ngày 9/1/2015 của Văn phòng Chính phủ. Công văn này nêu rõ: Bộ Xây dựng sẽ chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế tài chính, mô hình quản lý đầu tư, vận hành phù hợp cho 1 dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và 1 dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn thực hiện thí điểm. Trên cơ sở đó tổng kết, đánh giá để phổ biến, tuyên truyền nhân rộng.

 

Hiện nay, tổng lượng chất thải rắn phát sinh tại đô thị ước khoảng 31.500 tấn/ngày, tỷ lệ thu gom đạt khoảng 84% với mô hình phần lớn là các công ty dịch vụ công ích thực hiện. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, khi Nhà nước chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực môi trường thì đã có nhiều DN tư nhân tham gia thu gom, vận chuyển chất thải rắn tại các đô thị.

 

Hiện nay, biện pháp xử lý chất thải rắn đô thị chủ yếu sử dụng 3 công nghệ chính (chôn lấp, sản xuất phân vi sinh và đốt). Hiện cả nước có khoảng 458 bãi chôn lấp đang vận hành có quy mô trên 1.800 ha, nhưng trong đó chỉ có 121 bãi chôn lấp hợp vệ sinh (với diện tích 977 ha). Còn lại phần lớn là bãi rác tạm, lộ thiên, không có hệ thống thu gom, xử lý nước rác đang là nguồn gây ô nhiễm môi trường và chiếm diện tích lớn.

 

Cả nước hiện có khoảng 26 nhà máy xử lý chất thải rắn tập trung tại các đô thị, trong đó có 3 nhà máy sử dụng công nghệ đốt, còn lại phần lớn sử dụng công nghệ sản xuất phân vi sinh kết hợp chôn lấp. Tổng công suất xử lý đạt khoảng 5.000 tấn/ngày.

Trần Tuyết

 

 

ngocthanh