Khuyến khích đầu tư phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa

Các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa gồm cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phương tiện thủy nội địa; hỗ trợ hoạt động khai thác vận tải và dịch vụ vận tải thủy nội địa... vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.
Khuyến khích đầu tư phát triển  giao thông vận tải đường thủy nội địa

Các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa gồm cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phương tiện thủy nội địa; hỗ trợ hoạt động khai thác vận tải và dịch vụ vận tải thủy nội địa... vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

 

Các cơ chế, chính sách này khuyến khích đầu tư phương tiện thủy nội địa, sẽ miễn lệ phí trước bạ đối với phương tiện thủy nội địa chở khách tốc độ cao và phương tiện thủy nội địa vận tải container.

IMG

Mặc dù có nhiều lợi thế, nhưng vận tải đường thủy nội địa chưa phát huy được hiệu quả do kết cấu hạ tầng chủ yếu vẫn dựa vào điều kiện tự nhiên

 Ảnh: Nhã Chi

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào nguồn lực địa phương hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tín dụng đối với các dự án đầu tư đóng mới phương tiện thủy nội địa; hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tín dụng đối với việc đóng mới phương tiện thủy chở khách ngang sông tại những nơi có điều kiện kinh tế khó khăn, chưa có điều kiện phát triển hình thức giao thông khác…

 

Để được hưởng các cơ chế, chính sách trên, doanh nghiệp phải bảo đảm các điều kiện hoạt động trong lĩnh vực đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật. Các dự án về đầu tư phương tiện đường thủy nội địa, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa phải có quy hoạch được duyệt.

 

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, mặc dù có nhiều lợi thế, nhưng vận tải đường thủy nội địa chưa phát huy được hiệu quả, do kết cấu hạ tầng chủ yếu vẫn dựa vào điều kiện tự nhiên. Hoạt động vận tải thủy nội địa đã được xã hội hóa, tuy nhiên, quy mô tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh vận tải đường thủy còn manh mún. Để triển khai các quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật Đầu tư năm 2014, việc Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa là rất cần thiết.

 Minh Hiếu

ngocthanh