Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào ngành điện

Việt Nam luôn quan tâm và đặt mục tiêu phát triển điện phải đi trước một bước để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu điện sinh hoạt của nhân dân, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào ngành điện

Việt Nam luôn quan tâm và đặt mục tiêu phát triển điện phải đi trước một bước để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu điện sinh hoạt của nhân dân, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Hội nghị Định hướng phát triển bền vững cho ngành điện Việt Nam vừa diễn ra. 

Đến nay, hệ thống điện quốc gia đã có những bước phát triển vượt bậc, đảm bảo cung cấp đủ điện với chất lượng và độ tin cậy ngày càng cải thiện, nâng cao. Tuy nhiên, ngành điện Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức lớn trong giai đoạn tới. Đó là thiếu nguồn năng lượng sơ cấp cho phát điện dẫn đến Việt Nam phải nhập khẩu than ngay từ năm 2016 và quy mô tiếp tục tăng lên khoảng 50 triệu tấn năm 2020, trên 80 triệu tấn/năm từ sau năm 2030; nhu cầu vốn đầu tư ngày càng lớn; yêu cầu về độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng dịch vụ khách hàng ngày càng cao... 

Vì vậy, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo, thời gian tới, ngành điện cần phải tiếp tục đổi mới, định rõ chiến lược phát triển nhanh, bền vững; rà soát, điều chỉnh Quy hoạch điện VII để có các giải pháp điều hành hợp lý, bảo đảm cung ứng đủ điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm dần sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng hóa thạch và yêu cầu nhập khẩu than cho phát điện bằng cách phát triển các nguồn năng lượng thay thế, đặc biệt là năng lượng mới và năng lượng tái tạo. 

Bên cạnh đó, ngành điện cần thực hiện thị trường hóa giá điện nhằm đạt mục tiêu khuyến khích các thành phần kinh tế, kể cả đầu tư nước ngoài, tham gia đầu tư cho phát triển ngành điện. Việc chuyển đổi giá điện sang cơ chế thị trường liên quan đến việc xóa bỏ bao cấp trong cả sản xuất và tiêu thụ điện nhằm bảo đảm giá điện tạo ra động lực đủ lớn khuyến khích đầu tư và sử dụng điện tiết kiệm, tách hoạt động công ích ra khỏi sản xuất, kinh doanh điện.

T.K

ngocthanh