Không tổ chức lựa chọn nhà thầu khi chưa bố trí kế hoạch vốn

Đây là yêu cầu của UBND TP. Hà Nội đối với chủ đầu tư (UBND thị xã Sơn Tây) khi thực hiện đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ thu hồi đất một số dự án trên địa bàn thị xã Sơn Tây.
Không tổ chức lựa chọn nhà thầu  khi chưa bố trí kế hoạch vốn

Đây là yêu cầu của UBND TP. Hà Nội đối với chủ đầu tư (UBND thị xã Sơn Tây) khi thực hiện đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ thu hồi đất một số dự án trên địa bàn thị xã Sơn Tây.

IMG

Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ thu hồi đất một số dự án trên địa bàn thị xã Sơn Tây (Hà Nội) sẽ được đầu tư trên diện tích 3 ha với tổng mức đầu tư được duyệt là 59.876 triệu đồng

 Ảnh: Nhã Chi st

Theo UBND TP. Hà Nội, Thành phố vừa phê duyệt cho phép UBND thị xã Sơn Tây được thực hiện đầu tư Dự án tại khu Đồng Ngòi, thôn Văn Miếu, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây với mục tiêu xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ thu hồi đất một số dự án trên địa bàn thị xã Sơn Tây. Các dự án đầu tư xây dựng có công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và thực hiện quy hoạch bảo tồn Làng cổ Đường Lâm đáp ứng nhu cầu phát triển, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội. Dự án sẽ được đầu tư trên diện tích 3 ha với các hạng mục: GPMB, san nền, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Tổng mức đầu tư của Dự án được UBND Thành phố duyệt là 59.876 triệu đồng (trong đó, dự kiến chi phí đền bù GPMB là 21.145 triệu đồng); nguồn vốn chuẩn bị đầu tư và thực hiện Dự án từ ngân sách Thành phố.

 

Dự án dự kiến được thực hiện từ năm 2016 - 2018; chuẩn bị đầu tư bắt đầu từ quý II/2015.

 

UBND Thành phố chỉ đạo chủ đầu tư triển khai Dự án phải tuân thủ quy trình, quy định về quản lý quy hoạch; nghiên cứu, tính toán nhiều phương án thiết kế, làm cơ sở phân tích, lựa chọn phương án đầu tư đảm bảo tối ưu về kinh tế, kỹ thuật trên các mặt. Đặc biệt, quá trình triển khai phải tuân thủ theo đúng các quy định của Luật Đất đai 2013, Luật Đấu thầu 2013, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng 2014… 

 

UBND Thành phố cũng yêu cầu các doanh nghiệp không ứng vốn đầu tư, không tổ chức lựa chọn nhà thầu khi chưa bố trí được kế hoạch vốn; lựa chọn đơn vị tư vấn lập dự án theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu.

T.Tuyết

ngocthanh