Không bổ sung vốn cho dự án tăng tổng mức đầu tư

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản gửi các bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Y tế, Quốc phòng, Giáo dục và Đào tạo và UBND các tỉnh, thành phố về việc rà soát danh mục dự án, dự kiến vốn và hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án sử dụng vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) giai đoạn 2016 - 2020; nhu cầu và dự kiến kế hoạch vốn năm 2017.
Dự án mới đầu tư bằng vốn trái phiếu chính phủ là những dự án trọng điểm, có ý nghĩa lớn tới sự phát triển của quốc gia. Ảnh: Lê Tiên
Dự án mới đầu tư bằng vốn trái phiếu chính phủ là những dự án trọng điểm, có ý nghĩa lớn tới sự phát triển của quốc gia. Ảnh: Lê Tiên

Tại văn bản này, liên quan đến phân bổ vốn TPCP giai đoạn 2017 - 2020, Bộ KH&ĐT yêu cầu bố trí đủ phần vốn TPCP còn thiếu trong tổng mức đầu tư đã được duyệt cho: các dự án, công trình quan trọng thuộc lĩnh vực giao thông, thủy lợi tại Phụ lục số 3 Nghị quyết số 726/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân bổ vốn TPCP bổ sung giai đoạn 2014 - 2016 và Dự án Di dân tái định cư Thủy điện Sơn La.

Đối với phần vốn tăng thêm do điều chỉnh tổng mức đầu tư, Bộ KH&ĐT yêu cầu: Chỉ bố trí vốn TPCP cho phần vốn tăng thêm do điều chỉnh giá và điều chỉnh chính sách đã được cấp có thẩm quyền thẩm định theo đúng quy định của pháp luật và đã phê duyệt quyết định đầu tư điều chỉnh trước ngày 31/12/2015; không bổ sung vốn cho phần điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư do tăng quy mô.

Về tiêu chí chung để lựa chọn dự án mới đầu tư bằng nguồn vốn TPCP tại các ngành giao thông, thủy lợi, y tế, Bộ KH&ĐT yêu cầu, chỉ lựa chọn đầu tư các dự án trọng điểm, có ý nghĩa lớn tới sự phát triển của quốc gia, của các vùng lãnh thổ và các địa phương.

Hồng Vân