Khởi động dự án trùng tu các nhóm tháp Mỹ Sơn

Theo Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Bộ VHTT&DL, Cơ quan Khảo cổ Ấn Độ sẽ tài trợ cho việc bảo tồn và tôn tạo các nhóm tháp tại Mỹ Sơn
Khởi động dự án trùng tu các nhóm tháp Mỹ Sơn

Theo Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Bộ VHTT&DL, Cơ quan Khảo cổ Ấn Độ sẽ tài trợ cho việc bảo tồn và tôn tạo các nhóm tháp tại Mỹ Sơn (Quảng Nam) với tổng kinh phí khoảng 2,5 triệu USD (khoảng hơn 54 tỷ đồng). 

 

Dự án này sẽ triển khai trong 5 năm và dự kiến bắt đầu vào khoảng tháng 2/2016. Trong quá trình thực hiện, Ấn Độ sẽ cung cấp chuyên gia kỹ thuật và hỗ trợ các trang thiết bị, vật liệu cần thiết phục vụ cho việc trùng tu, tôn tạo các nhóm tháp tại Mỹ Sơn. 

 

Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới từ năm 1999. Những năm qua, nhờ thúc đẩy công tác bảo tồn di sản gắn với hợp tác quốc tế đã góp phần để Mỹ Sơn tồn tại và phát huy các giá trị đến ngày nay. Trong đó, thông qua sự trợ giúp của các tổ chức quốc tế như: Lerici, ILO, MAG, JICA… và chính phủ một số nước như Italy, Ấn Độ, Nhật Bản…, rất nhiều hạng mục, công trình tại Khu đền tháp Mỹ Sơn đã từng bước được phục dựng, trùng tu.

BK

ngocthanh