Khởi động dự án bảo vệ hệ sinh thái rừng các tỉnh Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai

Dự án “Bảo vệ và quản lý tổng hợp các hệ sinh thái rừng ở các tỉnh Quảng Nam, Kon Tum và Gia Lai” (gọi tắt là KfW10) vừa được chính thức khởi động. Dự án KfW10 sẽ thực hiện trong 7 năm, với tổng vốn đầu tư là 11,29 triệu Euro, trong đó vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức thông qua Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) là 8 triệu Euro, tương đương 224 tỷ đồng, vốn đối ứng của Việt Nam là 3,29 triệu Euro, tương đương với 92,12 tỷ đồng.
Khởi động dự án bảo vệ hệ sinh thái rừng các tỉnh Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai

Dự án “Bảo vệ và quản lý tổng hợp các hệ sinh thái rừng ở các tỉnh Quảng Nam, Kon Tum và Gia Lai” (gọi tắt là KfW10) vừa được chính thức khởi động. Dự án KfW10 sẽ thực hiện trong 7 năm, với tổng vốn đầu tư là 11,29 triệu Euro, trong đó vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức thông qua Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) là 8 triệu Euro, tương đương 224 tỷ đồng, vốn đối ứng của Việt Nam là 3,29 triệu Euro, tương đương với 92,12 tỷ đồng.

 

Dự án sẽ góp phần duy trì sự toàn vẹn của hệ sinh thái và sự đa dạng sinh học của hệ sinh thái rừng tự nhiên tại các khu vực thuộc miền Trung và Tây Nguyên Việt Nam, đồng thời nâng cao điều kiện sống cho cộng đồng dân cư địa phương. 

 

Ông Vũ Xuân Thôn, Trưởng ban Ban quản lý các dự án lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, từ năm 1995 đến nay, Chính phủ Đức thông qua KfW đã hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực trồng rừng, bảo vệ và quản lý tài nguyên thiên nhiên với tổng số tiền hơn 120 triệu Euro trong 14 dự án. Các dự án đã góp phần đáng kể vào việc tăng diện tích che phủ rừng, phát triển bền vững hệ sinh thái rừng và đa dạng sinh học cũng như nâng cao thu nhập cho hàng trăm nghìn hộ dân ở nông thôn miền núi. 

 

Ông Vũ Xuân Thôn nhấn mạnh, để triển khai dự án KfW10 đúng tiến độ, đảm bảo hiệu quả, thì việc bố trí đầy đủ và kịp thời vốn đối ứng của địa phương cho thực hiện Dự án là yếu tố rất quan trọng.

 Việt Thắng

 

ngocthanh