Khối doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp tục hồi phục mạnh

Đây là nhận xét của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (UBGSTCQG) tại một báo cáo vừa được công bố. Với đà phục hồi của nền kinh tế, UBGSTCQG dự báo, tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm 2015
Khối doanh nghiệp nhỏ và vừa  tiếp tục hồi phục mạnh

Đây là nhận xét của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (UBGSTCQG) tại một báo cáo vừa được công bố. Với đà phục hồi của nền kinh tế, UBGSTCQG dự báo, tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm 2015 ở mức 6,4% và cả năm 2015 có khả năng ở mức 6,5%.

 

Theo UBGSTCQG, tăng trưởng 7 tháng đầu năm 2015 duy trì đà phục hồi; đặc biệt ở khu vực sản xuất, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo. Hoạt động xuất nhập khẩu tăng tốt; tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu giảm so với 6 tháng đầu năm 2015. 

 

Ổn định kinh tế vĩ mô được duy trì vững chắc. Lạm phát thấp và ổn định. Nhìn chung, cả lạm phát và lạm phát cơ bản hầu như giữ nguyên trong 5 tháng gần đây. UBGSTCQG dự báo, năm 2015 lạm phát cơ bản khoảng 3%. Bên cạnh đó, thị trường tài chính ổn định, thanh khoản tốt, tăng tín dụng khá, giảm phụ thuộc vào thị trường liên ngân hàng. 

IMG

Theo Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, tăng trưởng 7 tháng đầu năm 2015 duy trì đà phục hồi; đặc biệt ở khu vực sản xuất, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo

 Ảnh: N.C

Tăng trưởng phục hồi khuyến khích tiêu dùng và đầu tư. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng tốt nhất kể từ năm 2010; đầu tư tư nhân tăng khá. 

 

Đặc biệt, UBGSTCQG nhận định, khu vực doanh nghiệp có dấu hiệu phục hồi khá, tăng trưởng về quy mô tốt nhất kể từ năm 2009. Quy mô khu vực doanh nghiệp phi tài chính tại quý I năm 2015 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2014. Tổng doanh thu bình quân, tổng tài sản bình quân và vốn chủ sở hữu bình quân toàn khu vực trong quý I năm 2015 lần lượt tăng 49,29%, 86,31% và 79,69% so với cùng kỳ năm 2014 – mức cao nhất kể từ quý I năm 2009. Trước những dấu hiệu tích cực từ những yếu tố kinh tế vĩ mô, như GDP tăng trưởng khá, lạm phát thấp, hoạt động sản xuất kinh doanh của khu vực doanh nghiệp phi tài chính đang dần ổn định hơn. 

 

Trong đó, khối doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ kể từ cuối năm 2014. Tăng trưởng doanh thu bình quân tại quý I năm 2015 của khu vực này là 60,93%, cao hơn so với cùng kỳ năm 2014 (quý I năm 2014 là -15,89%). Sau thời gian dài, cùng với sự nỗ lực từ phía các doanh nghiệp và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, tình hình sản xuất kinh doanh của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa đã có nhiều cải thiện tích cực.

 

Tuy nhiên, UBGSTCQG cũng chỉ ra một số khó khăn mà nền kinh tế phải đối diện, đó là phát hành trái phiếu chính phủ đạt thấp so với kế hoạch, lãi suất đồng Việt Nam và trái phiếu chính phủ đều tăng; tốc độ thu ngân sách nhà nước chậm so với dự kiến, chủ yếu do giảm thu từ dầu thô. Tỷ giá sẽ chịu một số áp lực trong 5 tháng cuối năm do biến động kinh tế quốc tế và tăng cầu ngoại tệ nhập khẩu trong nước.

 Nguyệt Minh

 

ngocthanh