Khởi công xây dựng Công viên hồ điều hòa Nhân Chính (Hà Nội) trong tháng 8/2015

Đây là nội dung được Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đưa ra tại buổi họp nghe báo cáo về quy hoạch và nguồn vốn, tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Công viên hồ điều hòa Nhân Chính (Dự án).
Khởi công xây dựng Công viên hồ điều hòa Nhân Chính (Hà Nội) trong tháng 8/2015

Đây là nội dung được Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đưa ra tại buổi họp nghe báo cáo về quy hoạch và nguồn vốn, tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Công viên hồ điều hòa Nhân Chính (Dự án).

 

Liên quan đến đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Công viên hồ điều hòa Nhân Chính, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thiện Đồ án, thẩm định và trình UBND Thành phố phê duyệt trước ngày 5/6/2015. Các nội dung được yêu cầu chỉnh sửa liên quan đến phạm vi nghiên cứu của Đồ án, đề xuất giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hài hòa với cảnh quan chung của Công viên hồ điều hòa Nhân Chính và khu vực. Bên cạnh đó, tiến hành rà soát, đề xuất giải pháp cải tạo Nhà văn hóa quận Thanh Xuân, đảm bảo đáp ứng các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, tăng diện tích cây xanh, công viên.

 

Tại Cuộc họp, ông  Nguyễn Thế Thảo cũng yêu cầu UBND quận Thanh Xuân khẩn trương hoàn chỉnh dự án Đầu tư xây dựng các hạng mục: đào, kè hồ, làm đường dạo, trồng cây xanh… thực hiện phê duyệt trong tháng 6/2015; hoàn thành các công tác chuẩn bị đầu tư trong tháng 7/2015. UBND quận Thanh Xuân có trách nhiệm quản lý toàn bộ khu đất đã giải phóng mặt bằng theo đúng quy hoạch, chuẩn bị mọi điều kiện để khởi công xây dựng Công viên hồ điều hòa Nhân Chính trong tháng 8/2015.

 TT

ngocthanh