Khởi công NM Nhiệt điện Hải Dương

(BĐT) - Nhà máy Nhiệt điện Hải Dương vừa được khởi công xây dựng tại huyện Kinh Môn, Hải Dương. Dự án do Công ty Hữu hạn Tập đoàn cố vấn công trình điện lực Trung Quốc và Công ty JAKS Resources Bhd (JAKS) Malaysia đầu tư xây dựng theo hình thức PPP (hợp đồng BOT).

Đơn vị thi công Dự án là Công ty Hữu hạn Viện thiết kế Điện lực Tây Nam và Công ty Hữu hạn Công trình quốc tế thuộc Tập đoàn Cố vấn công trình điện lực Trung Quốc liên kết xây dựng theo mô hình tổng thầu EPC.

Dự kiến, Dự án sẽ hoàn thành vào năm 2020 và sau 25 năm hoạt động sẽ chuyển giao cho Việt Nam.        

H.B