Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư trong 6 tháng cuối năm

Trong 2 ngày 20 - 21/7, tại Hải Phòng, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tổ chức Hội nghị giao ban các giám đốc KBNN 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Tham dự Hội nghị có 30 đại biểu đại diện lãnh đạo các KBNN khu vực phía Bắc và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính.
Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư trong 6 tháng cuối năm

Trong 2 ngày 20 - 21/7, tại Hải Phòng, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tổ chức Hội nghị giao ban các giám đốc KBNN 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Tham dự Hội nghị có 30 đại biểu đại diện lãnh đạo các KBNN khu vực phía Bắc và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

IMG

Ông Nguyễn Hồng Hà, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước yêu cầu, hệ thống Kho bạc Nhà nước cần kịp thời tham mưu, báo cáo các giải pháp để huy động vốn, đáp ứng các nhu cầu chi của ngân sách nhà nước

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Tổng giám đốc KBNN Trần Quốc Vinh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2015, thực hiện nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch công tác, KBNN đã bám sát tình hình thực tế, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch hành động của Bộ Tài chính trong điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2015. Tính đến hết tháng 6/2015, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 50,2% so với dự toán. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm, KBNN đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, thu hồi tạm ứng vốn quá hạn, kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ theo đúng quy định. 
Tại Hội nghị, góp ý về vấn đề giải ngân vốn đầu tư của hệ thống KBNN, đại diện Bộ Tài chính lưu ý, trong những tháng cuối năm, KBNN cần quan tâm hơn đến công tác giải ngân xây dựng cơ bản nội ngành và công tác giải ngân đối với các dự án công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, KBNN cần đẩy mạnh phát hành tín phiếu KBNN, tính toán thời điểm và lãi suất để có thể huy động được nguồn lực cho NSNN.   
Phát biểu chỉ đạo về giải ngân vốn đầu tư, Tổng giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà yêu cầu, trong những tháng cuối năm, hệ thống KBNN cần chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, thu hồi tạm ứng vốn quá hạn. Bên cạnh đó, KBNN cần kịp thời tham mưu, báo cáo các giải pháp để huy động vốn đáp ứng các nhu cầu chi của NSNN và góp phần phát triển thị trường trái phiếu chính phủ trong nước.  
Để triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015 đạt kết quả cao nhất, ông Nguyễn Hồng Hà đề nghị, những tháng cuối năm 2015, toàn hệ thống KBNN tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính trong quản lý, điều hành ngân sách và cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là những nội dung thuộc trách nhiệm của KBNN để tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định; theo dõi sát tình hình thu, chi NSNN, tổng hợp, báo cáo kịp thời, chính xác phục vụ quản lý điều hành NSNN của các cấp; tổ chức điều hành ngân quỹ nhà nước linh hoạt, đảm bảo khả năng thanh toán của các đơn vị KBNN.
Tin và ảnh: Q.M

ngocthanh