Khánh Hòa tăng cường quản lý đất đai từ cấp tỉnh tới cấp xã

Theo Tổng cục Quản lý đất đai thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết, tính đến cuối năm 2014, toàn Tỉnh đã cấp được hơn 310.589ha/330.938ha
Khánh Hòa tăng cường quản lý đất đai từ cấp tỉnh tới cấp xã

Theo Tổng cục Quản lý đất đai thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết, tính đến cuối năm 2014, toàn Tỉnh đã cấp được hơn 310.589ha/330.938ha Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Trong đó, có 5 đơn vị hoàn thành chỉ tiêu 95 - 100% tổng diện tích đất đã được cấp Giấy chứng nhận. 

 

UBND tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị các sở, ngành cùng UBND cấp huyện trong năm 2015 cần tăng cường kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện cấp GCNQSDĐ; công khai thông tin về lĩnh vực đất đai trên Cổng thông tin điện tử của Ngành; tiến hành rà soát về quản lý đất đai tại địa phương để làm rõ các số liệu liên quan đến diện tích đất tự nhiên, diện tích đất đã được kê khai; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai (VLAP); tích cực tuyên truyền, vận động người dân hợp tác kê khai đất để được cấp Giấy chứng nhận; yêu cầu UBND cấp xã phải trả GCNQSDĐ cho người dân trong vòng 15 ngày sau khi được UBND cấp huyện ký ban hành.

QV

ngocthanh