Khánh Hòa: Nhiều khó khăn trong phát triển cụm công nghiệp

(BĐT) - Sở KH&ĐT Khánh Hòa cho biết, kế hoạch mở rộng, đầu tư các dự án tại các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh đang được UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét. 

Tuy nhiên, do quá trình triển khai đầu tư phát triển các CCN tại tỉnh đang gặp một số khó khăn, vướng mắc, nên tỉnh đang tìm biện pháp để tháo gỡ.

Cụ thể, tại CCN Đắc Lộc, dù đã cơ bản hoàn thành việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng với 18 DN đăng ký thuê đất, tuy nhiên, CCN này vẫn cần phải hoàn thiện một số hạng mục xây dựng. Còn tại CCN Sông Cầu, theo dự kiến, quý III/2018 sẽ đi vào hoạt động, tuy nhiên đến thời điểm này vẫn còn 2 hộ dân chưa chấp nhận bồi thường.   

Trần Tuyết