Khánh Hòa đầu tư kênh thoát lũ theo hình thức PPP

(BĐT) - Đề xuất dự án của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Khánh Vĩnh đầu tư xây dựng Kênh thoát lũ Vĩnh Trung - Sông Cái theo hình thức PPP (hợp đồng BT) đã được UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận.
 Sông Cái (Khánh Hòa)
Sông Cái (Khánh Hòa)

Nhà đầu tư đề xuất tổng mức đầu tư Dự án khoảng 126,4 tỷ đồng, Nhà nước không tham gia góp vốn thực hiện Dự án. Thời gian thực hiện Dự án là từ năm 2016 - 2018. 

Theo thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Khánh Vĩnh có địa chỉ tại huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng, thi công xây dựng và mua bán hàng hóa.  

 

Việt Thắng