Khẩn trương xây dựng Quy hoạch chi tiết mạng lưới vận tải hành khách đường bộ

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có Văn bản đôn đốc Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện Báo cáo phục vụ xây dựng Quy hoạch chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách liên tỉnh đường bộ toàn quốc.
Khẩn trương xây dựng Quy hoạch chi tiết mạng lưới vận tải hành khách đường bộ

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có Văn bản đôn đốc Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện Báo cáo phục vụ xây dựng Quy hoạch chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách liên tỉnh đường bộ toàn quốc.

 

Tại Quyết định phê duyệt Quy hoạch định hướng phát triển mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của Bộ GTVT, Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được giao nhiệm vụ căn cứ tình hình tại địa phương và Quy hoạch định hướng, nghiên cứu đề xuất quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh của địa phương mình gửi Bộ GTVT trước ngày 10/3/2015, riêng Sở GTVT Hà Nội và Sở GTVT TP.HCM gửi trước ngày 20/3/2015 để tổng hợp. 

 

Tuy nhiên, theo Bộ GTVT, tính đến thời điểm hiện tại, Bộ này chỉ nhận được báo cáo đề xuất của một số Sở GTVT gửi về. Do vậy, để đảm bảo việc xây dựng Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ đạt chất lượng, đúng tiến độ, phù hợp với sự phát triển của địa phương, Bộ GTVT yêu cầu Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương đề xuất Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh của địa phương mình gửi Bộ GTVT.

 Tuấn Dũng

ngocthanh