Khẩn trương xây dựng Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020

Đó là một trong những nội dung được nhấn mạnh tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2015 vừa được Văn phòng Chính phủ công bố.
Khẩn trương xây dựng Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020

Đó là một trong những nội dung được nhấn mạnh tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2015 vừa được Văn phòng Chính phủ công bố. 

IMG

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành rà soát tình hình và tiến độ thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ, xử lý dứt điểm các vướng mắc trong phân bổ và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2015

Ảnh: Nhã Chi

Tại Nghị quyết này, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương xây dựng Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020, trình Chính phủ cho ý kiến trước khi báo cáo Quốc hội khóa XIII, Kỳ họp thứ 10. Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành rà soát tình hình và tiến độ thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ, xử lý dứt điểm các vướng mắc trong phân bổ và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2015; đổi mới chính sách, đa dạng hóa các hình thức thu hút vốn đầu tư từ các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển. 

 

Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tích cực phổ biến, tuyên truyền nội dung của các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã và chuẩn bị ký kết nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khai thác tối đa các cơ hội, các mặt thuận lợi cũng như thấy rõ những khó khăn, thách thức để từng bước khắc phục trong thực thi các hiệp định. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai quyết liệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; thường xuyên theo dõi sát diễn biến cung - cầu thị trường, khai thác tối đa thị trường trong nước, đồng thời tranh thủ khai thác các ưu đãi về thuế đối với mặt hàng nông sản từ các hiệp định thương mại tự do đã ký kết và chuẩn bị ký kết để kịp thời có các giải pháp phù hợp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ các mặt hàng nông, lâm, thủy sản.

 

Bên cạnh đó, Nghị quyết Phiên họp nhấn mạnh, cần đẩy nhanh tiến trình cơ cấu lại các ngân hàng thương mại cổ phần yếu kém. Theo tinh thần này, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế thế giới và trong nước, chủ động điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ để tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế; điều hành tăng trưởng tín dụng đi đôi với bảo đảm chất lượng và cơ cấu tín dụng hợp lý, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với một số lĩnh vực rủi ro cao; đẩy nhanh tiến trình cơ cấu lại các ngân hàng thương mại cổ phần yếu kém; đồng thời tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp kiểm soát nợ xấu để hoàn thành mục tiêu đưa tỷ lệ nợ xấu về mức dưới 3% vào cuối năm 2015. 

Thủy Dung

ngocthanh