Khẩn trương hoàn thiện quy định bán cổ phần của DNNN theo lô

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh vừa giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, trong tháng 5 này báo cáo Thủ tướng Chính phủ
Khẩn trương hoàn thiện quy định  bán cổ phần của DNNN theo lô

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh vừa giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, trong tháng 5 này báo cáo Thủ tướng Chính phủ quy định về việc bán cổ phần của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) theo lô.

 

Theo Thông báo số 165/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh về xử lý kiến nghị, vướng mắc trong tái cơ cấu DNNN, việc thoái vốn theo lô nhằm tìm kiếm nhà đầu tư lớn, có đủ tiềm lực, đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh cho doanh nghiệp sau cổ phần hóa và Nhà nước bán được hết số cổ phần định bán. Đây là vướng mắc, khó khăn phát sinh từ thực tiễn thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trên thực tế Chính phủ đã cho thực hiện ở Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước và thí điểm đối với một số trường hợp cá biệt, bước đầu thành công. 

IMG

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu phân loại doanh nghiệp nhà nước dự kiến bán cổ phần theo lô về lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh; Nhà nước cần nắm giữ hay không cần nắm giữ; quy mô về vốn, tài sản; sự cần thiết của sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp đối với xã hội

Ảnh: Hà Cầm St

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, trong tháng 5 này báo cáo Thủ tướng Chính phủ quy định về việc bán cổ phần theo lô. Trong đó, Phó Thủ tướng lưu ý làm rõ tính thực tiễn, mục đích, ý nghĩa và nguyên tắc của việc bán cổ phần theo lô. Quy định cần bảo đảm tính công khai, minh bạch và quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật. 

 

Đồng thời, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh yêu cầu phân loại doanh nghiệp dự kiến bán cổ phần theo lô về lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh; Nhà nước cần nắm giữ hay không cần nắm giữ; quy mô về vốn, tài sản; sự cần thiết của sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp đối với xã hội. Trên cơ sở đó, quy định cụ thể và phù hợp với tính chất của từng loại doanh nghiệp về các điều kiện và các cam kết của nhà đầu tư tham gia mua cổ phần nhà nước theo lô; phân biệt giữa nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phần của DNNN thực hiện cổ phần hóa với nhà đầu tư tham gia mua cổ phần nhà nước theo lô.

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh cũng chỉ đạo, việc xác định giá trị phần vốn nhà nước để bán cổ phần theo lô cần thực hiện thông qua các tổ chức định giá chuyên nghiệp, theo nhiều phương pháp để có sự lựa chọn tối ưu. Hình thức bán cổ phần theo lô phù hợp với quy định của pháp luật, trong đó chủ yếu là đấu giá công khai.

TH-CD

ngocthanh