Khẩn trương hoàn thành dứt điểm dự án Bảo tàng Hà Nội

Tại cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến dự án Bảo tàng Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã giao Sở Xây dựng chủ trì, cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố
Khẩn trương hoàn thành dứt điểm dự án Bảo tàng Hà Nội

Tại cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến dự án Bảo tàng Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã giao Sở Xây dựng chủ trì, cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố và nhà đầu tư tiến hành rà soát, thống nhất về cách thức thanh quyết toán, giải ngân các nguồn vốn đầu tư Dự án theo hình thức PPP (hợp đồng BT) theo đúng quy định; đề xuất, báo cáo UBND Thành phố những vấn đề vượt quá thẩm quyền trong tháng 8/2015.

 

Để đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, ông Nguyễn Quốc Hùng lưu ý Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn chỉnh thiết kế trưng bày theo đề cương đã được phê duyệt, tập trung chỉ đạo khẩn trương thi công các hạng mục trưng bày đối với những hiện vật đã có; đối với những hiện vật chưa có thì chưa thực hiện thi công phần trưng bày.

 

Ông Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, kịp thời trong việc triển khai thực hiện thiết kế, thi công các hạng mục trưng bày để đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, bảo tàng… Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính bố trí vốn để thực hiện hoàn thành dứt điểm Dự án.

Trần Kiên

ngocthanh