Khắc phục tình trạng quy hoạch không đồng bộ

Tại buổi Họp báo giới thiệu về dự thảo Luật Quy hoạch vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức cuối tuần qua, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đặng Huy Đông cho biết, xác định quy hoạch là đòn bẩy để tăng trưởng kinh tế
Khắc phục tình trạng quy hoạch không đồng bộ

Tại buổi Họp báo giới thiệu về dự thảo Luật Quy hoạch vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức cuối tuần qua, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đặng Huy Đông cho biết, xác định quy hoạch là đòn bẩy để tăng trưởng kinh tế, góp phần đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, Luật Quy hoạch được kỳ vọng sẽ làm thay đổi công tác quy hoạch còn thiếu tính đồng bộ như hiện nay.

 

Đánh giá về công tác quy hoạch thời gian qua, tại buổi Họp báo, đại diện Vụ Quản lý quy hoạch thuộc Bộ KH&ĐT cho biết, công tác quy hoạch thời gian qua còn nhiều bất cập do chưa nhận thức được vai trò, vị trí của quy hoạch trong nền kinh tế thị trường. Trong quá trình quy hoạch, việc điều chỉnh quy hoạch còn rất tùy tiện, các ngành quy hoạch còn thiếu sự phối hợp, chưa đưa những ứng dụng hiện đại vào quy trình quy hoạch, còn nhiều chồng chéo, trùng lặp và mâu thuẫn với nhau.

 

Trước những tồn tại nêu trên, đại diện Vụ Quản lý quy hoạch cho rằng, cần phải có quy định để kiện toàn lại vấn đề quy hoạch, tạo tư tưởng một đầu mối độc lập trong hoạt động quy hoạch. Bên cạnh đó, cần tăng cường thanh tra, giám sát, xử lý nghiêm các quy hoạch không đúng mục đích; xây dựng hệ thống quy hoạch tuân thủ nguyên tắc từ cao xuống thấp, chi tiết và cụ thể, đảm bảo tính công khai, minh bạch, thu hút đầu tư. 

 

Giới thiệu về dự thảo Luật Quy hoạch, đại diện Vụ Quản lý quy hoạch cho biết, dự thảo Luật bao gồm 6 chương với 70 điều, nhấn mạnh đến quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng và cấp tỉnh. Nội dung quy hoạch theo dự thảo Luật sẽ tích hợp các quy hoạch chung, vì vậy để tránh chồng chéo, mâu thuẫn, ảnh hưởng đến chất lượng quy hoạch, dự thảo Luật quy định các bộ, ngành sẽ chịu trách nhiệm về nội dung quy hoạch do chính các bộ, ngành mình quản lý. Dự thảo Luật cũng sẽ có chương riêng về điều chỉnh quy hoạch, theo đó, quy hoạch chỉ điều chỉnh khi có sự điều chỉnh của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội…

 

Theo Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đặng Huy Đông, dự thảo Luật Quy hoạch không đưa những vấn đề không cần thiết vào Luật. Thay vào đó, dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật sẽ đưa ra danh sách, danh mục 21 bản quy hoạch. “Nhiều dự án thời gian vừa qua do không có tính liên kết đã dẫn đến chậm tiến độ kéo dài. Thực tế đòi hỏi phải có tính liên kết, tính đồng bộ, để đi đến thống nhất trong công tác quy hoạch”, Thứ trưởng Đặng Huy Đông nhấn mạnh.

 

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, dự thảo Luật Quy hoạch đang xây dựng có tầm quan trọng không chỉ hướng tới việc cải cách toàn diện về công tác quy hoạch, mà còn có ý nghĩa tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thuận lợi. Dự án Luật là bước đột phá về thể chế, tạo sự đồng bộ về hệ thống pháp luật khi từ 70 văn bản luật, pháp lệnh rút xuống còn 2 văn bản luật điều chỉnh về công tác quy hoạch. 

 

Các chuyên gia kỳ vọng, Luật Quy hoạch sau khi được ban hành sẽ là đòn bẩy để khắc phục tình trạng phát triển tự phát, không đồng bộ, kém hiệu quả do bị chi phối bởi nhóm lợi ích, tình trạng cục bộ ngành vì tính cát cứ địa phương, đồng thời cũng tạo công cụ để xử lý, giải quyết các vấn đề xung đột lợi ích, xung đột mang tính liên ngành, xung đột mang tính địa phương để hướng tới các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Ngô Trần

ngocthanh