Kêu gọi 30 tỷ USD để triển khai các dự án đầu tư trong GMS

Các Bộ trưởng tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) lần thứ 20 đã kêu gọi huy động nguồn vốn bổ sung trị giá 30 tỷ USD để triển khai toàn bộ các dự án đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật ưu tiên nhằm thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kết cấu hạ tầng trong khu vực.
Kêu gọi 30 tỷ USD để triển khai các dự án đầu tư trong GMS

Các  Bộ trưởng tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) lần thứ 20 đã kêu gọi huy động nguồn vốn bổ sung trị giá 30 tỷ USD để triển khai toàn bộ các dự án đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật ưu tiên nhằm thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kết cấu hạ tầng trong khu vực.

 

Đây là tuyên bố chung được các Bộ trưởng GMS đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng GMS lần thứ 20 vừa diễn ra ngày 10/9. Tại Hội nghị, ông Stephen Groff, Phó Chủ tịch Ngân hàng phát triển châu Á, phát biểu: “Các hoạt động trong Chương trình Hợp tác kinh tế GMS nhằm cải thiện kết cấu hạ tầng giao thông, mở rộng khả năng tiếp cận tới các nguồn năng lượng, thúc đẩy phát triển bền vững và đồng đều, đã đem lại những lợi ích to lớn cho tiểu vùng và người dân trong khu vực. Hướng đến phía trước, GMS cần huy động những nguồn lực lớn hơn, đặc biệt là các nguồn vốn tư nhân, để thực hiện thành công kế hoạch phát triển đầy hoài bão của mình”.

 

Cũng tại Hội nghị, các Bộ trưởng cũng đã kêu gọi có những nỗ lực tăng tốc để đem lại sự thông suốt trong trao đổi thương mại và giao thông qua biên giới giữa các quốc gia trong khu vực. Cùng với việc cải thiện hệ thống viễn thông và năng lượng, đây là những vấn đề nền tảng cho việc hiện thực hóa Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

 

Ngoài ra, các Bộ trưởng tham dự Hội nghị cũng đã thông qua một khung khổ mới cho phát triển đô thị trong GMS với trọng tâm lớn hơn dành cho phát triển xanh. Đây là sự bổ sung cho việc thực hiện và đạt được những mục tiêu phát triển bền vững.

T.T

ngocthanh