Kênh vốn mới cho Việt Nam phát triển kết cấu hạ tầng

Là định chế tài chính có quy mô vốn điều lệ lên tới 100 tỷ USD, với 57 quốc gia thành viên, Ngân hàng Đầu tư kết cấu hạ tầng châu Á (AIIB) được xác định là đầu mối mới trong tài trợ vốn cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng của nhiều quốc gia
Kênh vốn mới cho Việt Nam phát triển kết cấu hạ tầng

Là định chế tài chính có quy mô vốn điều lệ lên tới 100 tỷ USD, với 57 quốc gia thành viên, Ngân hàng Đầu tư kết cấu hạ tầng châu Á (AIIB) được xác định là đầu mối mới trong tài trợ vốn cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng của nhiều quốc gia. Với tư cách cổ đông sáng lập, Việt Nam được đánh giá sẽ có thêm nhiều quyền ưu đãi trong tiếp cận vốn cũng như thể hiện được vai trò của mình tại ngân hàng mới này.

 

Lý giải về sự chủ động tham gia làm cổ đông của AIIB của Việt Nam, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết, trong 57 quốc gia thành viên tham gia AIIB có nhiều nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Đức, Anh, Pháp, Hàn Quốc, Australia... Với việc chủ động tham gia làm cổ đông của AIIB, Việt Nam bổ sung được một nguồn quan trọng để thu hút đầu tư vào kết cấu hạ tầng.

 

Theo dự báo, từ nay đến năm 2020, nhu cầu đầu tư để xây dựng kết cấu hạ tầng của Việt Nam là rất lớn, tuy nhiên, theo quy định của hai nhà tài trợ hàng đầu cho Việt Nam hiện nay là Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), nguồn vốn ưu đãi dành cho Việt Nam thời gian tới sẽ thu hẹp lại, vì Việt Nam đã trở thành nước có mức thu nhập trung bình.

 

Phân tích của nhiều chuyên gia kinh tế đều cho rằng, Việt Nam đang bắt đầu bước vào giai đoạn thử thách mới. Nguồn vốn ưu đãi từ các tổ chức tài chính quốc tế như WB và ADB sẽ giảm, chi phí vay vốn sẽ có tính chất thương mại cao hơn. 

 

Đánh giá mới nhất của WB nhấn mạnh rằng, công cuộc đổi mới từ năm 1986 đã đưa Việt Nam từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, với thu nhập bình quân đầu người dưới 100 USD, trở thành quốc gia thu nhập trung bình thấp chỉ trong vòng 25 năm, với thu nhập bình quân đầu người đạt trên 2.000 USD năm 2014. “Việt Nam đã trở thành một câu chuyện điển hình về phát triển thành công”, WB ghi nhận.

 

Tuy nhiên, thông tin phát đi từ các nhà tài trợ cũng cho biết, dù hạn hẹp hơn, nhưng các nguồn vốn ưu đãi truyền thống từ WB, ADB… vẫn tiếp tục song hành với quá trình phát triển của Việt Nam. Bởi lẽ, theo đánh giá của WB hay ADB, Việt Nam là quốc gia sử dụng hiệu quả nguồn vốn ưu đãi của các nhà tài trợ, mà bằng chứng là kết quả vươn lên phát triển để trở thành “quốc gia có thu nhập trung bình”. Chính vì vậy, các chuyên gia cho rằng, trong thời gian tới, cùng với nguồn vốn ưu đãi từ các nhà tài trợ truyền thống, việc Việt Nam chủ động tham gia AIIB là cần thiết trong bối cảnh cần bổ sung thêm nguồn vốn mới, nhằm đa dạng kênh tiếp cận vốn đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng quốc gia.

 

Khẳng định việc gia nhập AIIB không làm Việt Nam xa dần các hoạt động hợp tác với WB, ADB và các tổ chức tài chính khác, bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế nhận định: “Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với WB, ADB và những tổ chức đã giúp Việt Nam về nhiều mặt lâu nay, thông qua vốn ODA hay các chương trình cải cách theo hướng thị trường. Việc tham gia AIIB sẽ không làm giảm nhẹ mong muốn cải cách của Việt Nam, vì yêu cầu cải cách cũng như định hướng cải cách của Việt Nam đã quá rõ ràng”.

 

Thực tế cho thấy, trong tiến trình tham gia AIIB và xây dựng các văn bản pháp lý, khung chính sách cho hoạt động, quản trị điều hành của ngân hàng này, Việt Nam cùng các nước ASEAN và các thành viên sáng lập tiềm năng khác, đặc biệt là các quốc gia phát triển, đã nỗ lực xây dựng AIIB theo hướng minh bạch, hiệu quả và trên cơ sở các chuẩn mực quốc tế.

 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình khẳng định: “Việc Việt Nam tham gia làm thành viên sáng lập của AIIB là phù hợp với chủ trương, đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước về việc Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong hội nhập kinh tế quốc tế. Tham gia AIIB với tư cách là cổ đông sáng lập, Việt Nam có thêm nhiều quyền ưu đãi, bao gồm quyền tham gia việc hoạch định và xây dựng chính sách của ngân hàng này ngay từ đầu và trong suốt quá trình hoạt động của Ngân hàng, từ đó thể hiện được tiếng nói của Việt Nam cũng như các cổ đông có quy mô nhỏ khác trong Ngân hàng”. Hơn nữa, theo Thống đốc Nguyễn Văn Bình, với tư cách cổ đông sáng lập, có số vốn được phân bổ, Việt Nam sẽ có điều kiện để tham gia các vị trí điều hành của Ngân hàng, như Giám đốc điều hành, Giám đốc điều hành phụ khuyết trong thời gian tới.

H.V

ngocthanh