Kế hoạch đầu tư công trung hạn sẽ đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu đầu tư công

Tiếp tục tái cơ cấu đầu tư công, đồng thời khẩn trương chuẩn bị Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2015 vừa diễn ra.
Kế hoạch đầu tư công trung hạn sẽ  đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu đầu tư công

Tiếp tục tái cơ cấu đầu tư công, đồng thời khẩn trương chuẩn bị Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2015 vừa diễn ra. 

 

Cho ý kiến về tiến độ triển khai tái cơ cấu đầu tư công, GS. TS. Nguyễn Quang Thái nhấn mạnh: “Nếu nói triển khai tái cơ cấu đầu tư công chậm thì không sai. Trên thực tế, cho đến nay vẫn chưa có một kế hoạch tổng thể về tái cơ cấu đầu tư công. Ngay cả các công trình quan trọng 10 năm nữa xử lý thế nào cũng chưa được toàn diện. Quan điểm thực hiện đầu tư công như “vốn mồi” chưa được thông suốt. Vẫn còn tình trạng có nơi này, nơi kia mong dùng vốn nhà nước, doanh nghiệp nhà nước là lực lượng để can thiệp giữ ổn định kinh tế”.

 

Một số ý kiến khác cũng cho rằng, nhìn tình hình đổi mới đầu tư công hiện nay, chúng ta thấy có hành động, có kết quả nhất định. Tuy nhiên, những kết quả đạt được phải chăng chính là vì thiếu tiền nên “đành phải lựa chọn mà thôi”, chứ chưa hẳn là hành động có chủ đích.

IMG

Nhiều dự án đầu tư công phải điều chỉnh trong quá trình thực hiện, trong đó có không ít dự án điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư quá lớn

 Ảnh: Tiên Giang

Ông Tăng Ngọc Tráng, Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá: “Nhiều dự án đầu tư công phải điều chỉnh trong quá trình thực hiện, trong đó có không ít dự án điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư quá lớn làm giảm hiệu quả đầu tư công hoặc không còn hiệu quả. Tình trạng các dự án đầu tư công chậm tiến độ vẫn còn phổ biến…”.

 

Liên quan đến nội dung này, tại Hội thảo “Giải pháp tái cơ cấu đầu tư công trong khuôn khổ đổi mới mô hình tăng trưởng” do Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương tổ chức, TS. Lê Hải Mơ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính cho rằng, những bất cập trong đầu tư như tình trạng đầu tư dàn trải, chậm tiến độ, nợ đọng xây dựng cơ bản… dù có giảm nhưng vẫn chưa được xử lý triệt để, chưa đạt được sự chuyển biến về chất.

 

Phân tích sâu hơn về tình hình tái cơ cấu đầu tư công từ góc độ cải cách quản lý đầu tư công cấp tỉnh, TS. Đinh Trọng Thắng, Trưởng ban Chính sách đầu tư thuộc Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương cho rằng: “Căn cứ định hướng đầu tư của địa phương là khá phức tạp và dàn trải vì phải dựa trên cơ sở của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, các chương trình mục tiêu quốc gia; Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Trung ương; hệ thống các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch ngành… Bên cạnh đó, định hướng đầu tư của địa phương không dựa trên cơ sở khoa học khi lập danh mục đầu tư, có sự khép kín trong quá trình phê duyệt chủ trương đầu tư. Những lý do này khiến hệ thống định hướng đầu tư (các quy hoạch) thiếu tin cậy, thiếu đánh giá định lượng về lợi ích cũng như chi phí trong suốt vòng đời dự án, thiếu hệ thống cơ sở dữ liệu để quản lý dự án đầu tư…”.

 

Để đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu đầu tư công, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị hỏa tốc số 07/CT-TTg về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, trong đó, nội dung chính là: yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm quy định của Luật Đầu tư công, đảm bảo không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản sau ngày 31/12/2014. Việc để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản sau ngày 31/12/2014 sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định pháp luật hiện hành.

 

Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia kinh tế đánh giá, việc xây dựng và triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn được xem là một bước ngoặt lớn của Việt Nam trong hoạt động tái cơ cấu đầu tư công nhằm thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác trong và ngoài nước, cũng như của từng ngành, lĩnh vực, địa phương.

 

Để chuẩn bị cho việc xây dựng Kế hoạch một cách hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 5/8/2014 về lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản cùng các hội nghị hướng dẫn lập Kế hoạch. Theo dự kiến, dự thảo lần cuối Kế hoạch đầu tư công trung hạn phải hoàn thành trước ngày 20/11/2015. 

T. Hiếu

ngocthanh