Italia hỗ trợ nâng cao năng lực bảo tồn di tích văn hóa tại Quảng Nam

Danh mục Dự án “Trung tâm đào tạo nghề trùng tu di tích và bảo tồn văn hóa tại Quảng Nam”, sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Italia vừa được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt.
Italia hỗ trợ nâng cao năng lực bảo tồn di tích văn hóa tại Quảng Nam

Danh mục Dự án “Trung tâm đào tạo nghề trùng tu di tích và bảo tồn văn hóa tại Quảng Nam”, sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Italia vừa được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt. 

 

Dự án được thực hiện trong 2,5 năm bằng nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Italia là 1.079.600 Euro; vốn không hoàn lại của Trường Đại học Bách khoa Milan (Italia) là 129.600 Euro; vốn đối ứng của Việt Nam là 200.000 Euro do UBND tỉnh Quảng Nam bố trí theo Luật Ngân sách nhà nước.

 

Mục tiêu của Dự án là nâng cao năng lực cho các cơ quan liên quan của Việt Nam về quản lý, trùng tu và bảo tồn các di tích văn hóa, lịch sử; góp phần tăng thêm giá trị của các di sản văn hóa tại tỉnh Quảng Nam. Đồng thời, nâng cao khả năng bảo tồn và bảo vệ di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn; hỗ trợ và xúc tiến việc làm cho nguồn nhân lực vừa mới được đào tạo qua Dự án.

TH.Dung

ngocthanh