Huy động vốn 5 tháng mới đạt hơn 29% kế hoạch cả năm

Số liệu thống kê mới nhất của Bộ Tài chính cho thấy, tính đến ngày 31/5/2015, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức 8 phiên đấu thầu trái phiếu, tổng số huy động đạt 3,408 nghìn tỷ đồng, trong đó kỳ hạn 5 năm
Huy động vốn 5 tháng mới  đạt hơn 29% kế hoạch cả năm

Số liệu thống kê mới nhất của Bộ Tài chính cho thấy, tính  đến  ngày 31/5/2015, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức 8 phiên đấu thầu trái phiếu, tổng số huy động đạt 3,408 nghìn tỷ đồng, trong đó kỳ hạn 5 năm là 71 tỷ đồng; kỳ hạn 15 năm là 3.337 tỷ đồng, bằng 22,5% so với tháng 4/2015 (13.523,4 tỷ đồng) và bằng 13,7% so với cùng kỳ năm 2014 (22.203,1 tỷ đồng). 

 

Lũy kế huy động vốn từ đầu năm đến thời điểm ngày 31/5/2015 là 72,9 nghìn tỷ đồng (trong đó kỳ hạn 5 năm chiếm 57,91%, kỳ hạn 10 năm chiếm 15,32%, kỳ hạn 15 năm chiếm 26,77%), đạt 29,17% kế hoạch cả năm. Kỳ hạn vay trung bình năm 2015 đến thời điểm ngày 29/5/2015 là 8,44 năm.

 

Trong thời gian tới, để tăng cường huy động vốn cho ngân sách nhà nước trong điều kiện các nguồn vốn huy động khó khăn, Bộ Tài chính cho biết sẽ kiến nghị Chính phủ, Quốc hội cho phép tập trung phát hành trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm; mở rộng các hình thức vay vốn nước ngoài khác, ngoài vay ODA và vay ưu đãi, bao gồm cả phát hành trái phiếu chính phủ trên thị trường quốc tế, để huy động các khoản vốn dài hạn, lãi suất phù hợp với thị trường cho cân đối ngân sách nhà nước.

Nguyệt Minh

ngocthanh