Huy động tư nhân đầu tư vào nông nghiệp theo hình thức PPP

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo như vậy tại Hội nghị tổ chức mới đây về tăng cường thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp.
Huy động tư nhân đầu tư vào nông nghiệp theo hình thức PPP

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo như vậy tại Hội nghị tổ chức mới đây về tăng cường thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp. 

 

Theo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cũng như tăng cường kết nối doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp lớn, đầu tư vào nông nghiệp, doanh nghiệp cần phát huy vai trò sáng tạo để tham gia liên kết đầu tư. Cụ thể, về đầu tư kết cấu hạ tầng cho nông nghiệp, ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước, cần có cơ chế chính sách huy động nguồn lực tư nhân tham gia đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), bởi trên thực tế đã có nhiều mô hình đầu tư thành công, hiệu quả theo hình thức PPP ở lĩnh vực nông nghiệp. 

 

Thông tin tại Hội nghị này, nhiều doanh nghiệp cho rằng, hiện vấn đề đất đai, giải phóng mặt bằng là cản trở lớn nhất đối với các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Vì thế, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các bộ, ngành liên quan cần rà soát, nghiên cứu, đề xuất xử lý. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng lưu ý, bên cạnh việc cho các doanh nghiệp thuê đất sản xuất nông nghiệp thì giải pháp ưu tiên, có tính khả thi nhất là doanh nghiệp liên kết, hợp tác với nông dân để tổ chức sản xuất hàng hóa quy mô lớn, xóa bỏ dần tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, tự phát.

TH-CD

ngocthanh