Hướng dẫn áp dụng hợp đồng EPC cho dự án xây dựng

(BĐT) - Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Thông tư quy định chi tiết một số nội dung của dự án đầu tư xây dựng áp dụng hình thức hợp đồng EPC.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Tổ biên tập có trách nhiệm giúp Ban soạn thảo xây dựng đề cương, Dự thảo Thông tư; tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Thông tư theo ý kiến của cơ quan thẩm định và ý kiến tham gia của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Hợp đồng EPC được xem là mô hình quản lý dự án tiên tiến nhất hiện nay. Với dạng hợp đồng này nhà thầu sẽ thực hiện các công việc từ thiết kế, cung cấp thiết bị, công nghệ đến thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình đã được chủ đầu tư thực hiện.

Tuy nhiên, thực tế áp dụng hình thức hợp đồng EPC trong đầu tư xây dựng cho thấy vẫn còn không ít tồn tại, trong đó có việc năng lực, kinh nghiệm của một số nhà thầu EPC còn hạn chế, thời gian thực hiện hợp đồng của nhiều gói thầu EPC bị kéo dài, cơ hội tham gia của các nhà thầu trong nước chưa nhiều, việc quản lý lao động nước ngoài cũng chưa được quan tâm đúng mức.                         

Quang Minh