Huế phấn đấu thu 3.500 tỷ đồng từ du lịch

(BĐT) - Tổng cục Du lịch cho biết, 6 tháng đầu năm 2016, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng ngành du lịch Thừa Thiên Huế vẫn duy trì được sự phát triển ổn định và tăng trưởng khá. Theo đó, 6 tháng đầu năm, Thừa Thiên Huế đón 1,7 triệu lượt khách, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng thu từ khách du lịch đạt 1.600 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2016, du lịch Thừa Thiên Huế phấn đấu đạt 3,2 - 3,5 triệu lượt khách, trong đó, khách quốc tế chiếm từ 45 - 50%. Tổng thu từ du lịch tăng từ 10 - 12% (khoảng 3.300 - 3.500 tỷ đồng); ngành du lịch - dịch vụ chiếm tỷ trọng 55,3% GDP của Tỉnh.

Hiện nay, khó khăn lớn nhất của ngành du lịch cả nước nói chung và của Thừa Thiên Huế nói riêng chính là nguồn kinh phí dành hoạt động xúc tiến du lịch còn hạn hẹp. Với Thừa Thiên Huế, kinh phí đầu tư cho công tác xúc tiến, quảng bá du lịch của Tỉnh chỉ khoảng hơn 2 tỷ đồng/năm. Ngoài ra, Tỉnh cũng chưa có sản phẩm du lịch đặc thù mang tính cạnh tranh cao và hạ tầng du lịch cũng được đánh giá là chưa đáp ứng được nhu cầu.

Khánh Chi