Hợp tác Việt - Nhật nghiên cứu đầu tư xây dựng Nhà máy Amoniac

(BĐT) - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (PVFCCo) vừa cùng các đối tác Nhật Bản là UBE Industries Ltd. (UBE) và Sojitz Corporation (Sojitz) ký kết Biên bản ghi nhớ nghiên cứu cơ hội đầu tư xây dựng Nhà máy Amoniac và các dẫn xuất từ nguồn khí tại khu vực Đông Nam Bộ.

Theo đó, PVFCCo sẽ cùng đối tác UBE và Sojitz tiến hành nghiên cứu tiền khả thi Dự án Sản  xuất Amoniac (NH3) tại khu vực Đông Nam Bộ, với công suất dự kiến từ 1.500 - 2.000 tấn/ngày và khả năng chế biến các dẫn xuất từ NH3, CO2… Nghiên cứu tiền khả thi Dự án được thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày ký Biên bản ghi nhớ. Nhà máy sản xuất NH3 từ khí thiên nhiên tại khu vực Đông Nam Bộ trước hết sẽ đáp ứng nhu cầu NH3 ngày càng tăng để sản xuất các sản phẩm ngoài urê như phân DAP, AS, cao su và các sản phẩm hóa dầu.

Nếu dự án này đi vào hoạt động, PVFCCo sẽ mở rộng quy mô sản xuất  và thị phần NH3 lên gấp đôi so với hiện tại. Đồng thời, thông qua hợp tác với PVFCCo, Sojitz và UBE sẽ có cơ hội mở rộng hơn nữa thị phần hóa chất chuyên dụng tại thị trường Việt Nam và khu vực.      

Thu Giang