Hơn 8 triệu USD phát triển và thúc đẩy công nghệ LED cho chiếu sáng

Danh mục dự án “Phát triển và thúc đẩy công nghệ LED cho chiếu sáng chung ở Việt Nam” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có tổng mức đầu tư 8.146.794 USD do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ không hoàn lại từ nguồn viện trợ của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF).
Hơn 8 triệu USD phát triển và thúc đẩy công nghệ LED cho chiếu sáng

Danh mục dự án “Phát triển và thúc đẩy công nghệ LED cho chiếu sáng chung ở Việt Nam” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có tổng mức đầu tư 8.146.794 USD do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ không hoàn lại từ nguồn viện trợ của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF). 

Mục tiêu của Dự án nhằm giảm thiểu mức phát thải khí nhà kính (GHG) thông qua việc chuyển đổi thị trường chiếu sáng Việt Nam theo hướng sử dụng nhiều hơn các sản phẩm chiếu sáng LED sản xuất trong nước...  

Kết quả chính của Dự án là lộ trình quốc gia về phát triển ngành chiếu sáng công nghệ LED được đánh giá 2 năm một lần; các tiêu chuẩn về chiếu sáng LED được hoàn thiện, đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế; các bộ quy chuẩn về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả được cập nhật, bao gồm cả việc sử dụng các sản phẩm chiếu sáng LED; hệ thống giám sát và đánh giá các hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED được phê duyệt; các sản phẩm chiếu sáng LED được cấp nhãn mác và giấy chứng nhận chất lượng.

Thủ tướng Chính phủ giao Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là Cơ quan chủ quản Dự án. Bên cạnh đó, Dự án cũng tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo nhằm tăng cường công tác đánh giá đèn LED và các ứng dụng của sản phẩm chiếu sáng LED, phổ biến bài học kinh nghiệm rút ra từ các dự án thử nghiệm; thực hiện chương trình nâng cao năng lực cho các đơn vị nghiên cứu và triển khai về các sản phẩm chiếu sáng LED. Đồng thời, Dự án hoàn thành các thiết kế khả thi về sản xuất các sản phẩm chiếu sáng LED tại Việt Nam, các dự án trình diễn chiếu sáng bằng đèn LED trong nhà và ngoài trời. 

TH-CD

 

ngocthanh