Hơn 546 tỷ đồng thực hiện dự án Cầu Đầm Vạc

Đó là tổng kinh phí thực hiện Danh mục dự án cầu Đầm Vạc vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có sử dụng vốn vay Quỹ Hợp tác phát triển (OFID) giai đoạn 2015 - 2016.
Hơn 546 tỷ đồng thực hiện dự án  Cầu Đầm Vạc

Đó là tổng kinh phí thực hiện Danh mục dự án cầu Đầm Vạc vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có sử dụng vốn vay Quỹ Hợp tác phát triển (OFID) giai đoạn 2015 - 2016.

Dự án trên được thực hiện trong 4 năm tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc với tổng kinh phí thực hiện là 546,6 tỷ đồng; trong đó, vốn vay ODA là 500,6 tỷ đồng, vốn đối ứng là 46 tỷ đồng. Mục tiêu của Dự án là nhằm đáp ứng nhu cầu hạ tầng giao thông vận tải cho các dự án đô thị trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, góp phần làm giảm ách tắc giao thông trong đô thị. Kết quả chính của Dự án là hiện thực hóa quy hoạch chung đô thị đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, gắn kết các khu đô thị đang hình thành và phát triển quanh Đầm Vạc và các khu đô thị mới.

 TH-CD

ngocthanh