Hơn 36.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 5 tháng đầu năm

Theo thông tin trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia vừa được công bố, trong tháng 5, cả nước có 7.820 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 56,8 nghìn tỷ đồng, bình quân đạt 7,3 tỷ đồng/doanh nghiệp.
Hơn 36.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 5 tháng đầu năm

Theo thông tin trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia vừa được công bố, trong tháng 5, cả nước có 7.820 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 56,8 nghìn tỷ đồng, bình quân đạt 7,3 tỷ đồng/doanh nghiệp. So với tháng trước, mặc dù số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm 14,9%, nhưng số vốn đăng ký lại tăng 10,8%. Còn so với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 42,2%, số vốn đăng ký tăng 88,1%.

IMG

Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong 5 tháng đầu năm 2015 là 22.705 doanh nghiệp, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm trước

Ảnh: Nhã Chi

Cũng trong tháng này, cả nước có 1.088 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (giảm 11% so với tháng trước); có 4.117 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động (tăng 12,2%), trong đó có 1.130 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 2.987 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký; 635 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động.

 

Tính chung 5 tháng đầu năm nay, cả nước có 36.055 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 219,3 nghìn tỷ đồng, tăng 15,5% về số doanh nghiệp và tăng 26,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2014. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới 5 tháng đầu năm là 518,4 nghìn người, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2014. 

 

Liên quan đến hoạt động hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 5 tháng đầu năm, có 3.884 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng (chiếm 93,1%). 

 

Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong 5 tháng đầu năm là 22.705 doanh nghiệp, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 7.770 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 14.935 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.

 

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm nay là 7.404 doanh nghiệp, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2014. Điều này tiếp tục cho thấy tín hiệu tốt của nền kinh tế, tạo thêm cơ hội đầu tư, kinh doanh cho những doanh nghiệp đang gặp khó khăn.

Hải Bình

ngocthanh