Hơn 3.200 tỷ đồng phục vụ tái định cư dự án Điện hạt nhân tại Ninh Thuận

Dự án Di dân, tái định cư của các dự án Nhà máy Điện hạt nhân tại Ninh Thuận vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, Dự án sẽ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ di dân,
Hơn 3.200 tỷ đồng phục vụ tái định cư  dự án Điện hạt nhân tại Ninh Thuận

Dự án Di dân, tái định cư của các dự án Nhà máy Điện hạt nhân tại Ninh Thuận vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, Dự án sẽ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ di dân, tái định canh, định cư cho người dân khu vực bị ảnh hưởng bởi các dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận; tạo điều kiện để người dân trong vùng dự án sớm ổn định chỗ ở và đời sống, trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế về tài nguyên, từng bước thay đổi cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất.

 

Tổng số 1.288 hộ dân với 4.911 nhân khẩu sẽ phải di chuyển, tiến độ chuyển dân sẽ hoàn thành trong năm 2018. Tổng mức đầu tư của Dự án là 3.235,526 tỷ đồng, bao gồm: bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng kết cấu hạ tầng tái định cư, quản lý dự án, tư vấn, chi phí khác và dự phòng. Nguồn vốn được phân làm 4 kỳ sẽ do Tập đoàn Điện lực Việt Nam cấp theo kế hoạch sử dụng sau khi thống nhất với UBND tỉnh Ninh Thuận.

T.K

ngocthanh