Hơn 2.200 tỷ đồng xây đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa

(BĐT) - Dự án Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa theo hình thức hợp đồng BOT vừa được Ban QLDA đường Hồ Chí Minh công bố danh mục dự án. Tổng vốn đầu tư của Dự án khoảng 2.207 tỷ đồng.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Mục tiêu của Dự án là nhằm từng bước hoàn chỉnh đường Hồ Chí Minh theo quy hoạch, phát huy hiệu quả nguồn vốn nhà nước đã đầu tư, kết nối các tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Tây Nam Bộ, đáp ứng nhu cầu vận tải, từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong khu vực Dự án nói chung và các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh và Long An nói riêng. 

Dự án được thực hiện tại các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh và Long An với quy mô gồm đầu tư các hạng mục còn lại (không bao gồm cầu vượt Quốc lộ 13, cầu vượt Quốc lộ 22, phần đường thuộc nút giao Quốc lộ 22) của Dự án Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa, thuộc các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh và Long An.               

Việt Thắng