Hơn 1,5 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực có điều kiện

(BĐT) - Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ KH&ĐT, giao dịch góp vốn, mua cổ phần (CP) của nhà đầu tư nước ngoài từ 51% trở lên và trong lĩnh vực đầu tư có điều kiện 7 tháng đầu năm 2016 đạt giá trị 1,512 tỷ USD. 

Con số này được tổng hợp từ nguồn các thông báo chấp thuận góp vốn mua CP của nhà đầu tư nước ngoài từ các Sở KH&ĐT.

Cục Đầu tư nước ngoài cho rằng, con số trên là giá trị góp vốn mua CP tính theo giá trị vốn điều lệ của DN. Tính theo giá trị chuyển nhượng CP, phần vốn góp (giá trị thực mà nhà đầu tư nước ngoài phải bỏ ra để mua CP, phần vốn góp trong DN Việt Nam) có thể lớn hơn rất nhiều nhưng hiện nay vẫn chưa thống kê được do các quy định hiện hành không quy định nhà đầu tư nước ngoài phải khai báo thông tin này.

Bích Thảo