Hơn 1.000 dự án tại Vĩnh Phúc còn chậm quyết toán

Số nợ đọng trong đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong nửa đầu năm 2015 đã giảm đáng kể, nhưng số dự án chậm quyết toán vẫn còn nhiều (1.059 dự án).
Hơn 1.000 dự án tại Vĩnh Phúc còn chậm quyết toán

Số nợ đọng trong đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong nửa đầu năm 2015 đã giảm đáng kể, nhưng số dự án chậm quyết toán vẫn còn nhiều (1.059 dự án).

IMG

UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, các chủ đầu tư tập trung đôn đốc, chỉ đạo các ban quản lý dự án, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu, thanh toán dứt điểm các khối lượng đã thực hiện

 

Ảnh: Tất Tiên

Đây là đánh giá của UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại Hội nghị sơ kết công tác đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm và một số giải pháp chủ yếu thực hiện 6 tháng cuối năm được tổ chức mới đây.

 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, nợ XDCB ở cấp xã còn lớn, chưa huy động được nguồn vốn khác để thanh toán dứt điểm trong năm 2015. Việc phân bổ vốn đầu tư phát triển của một số ngành trên địa bàn Tỉnh còn chậm, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, xây dựng nông thôn mới…, do chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn. Vốn đầu tư chưa được quản lý chặt chẽ, một số nguồn vốn chưa được sử dụng trong khi nhiều dự án lại đang gặp khó khăn về vốn, việc phân bổ vốn tối thiểu cho các dự án còn thấp, không đủ theo quy định.

 

Để tập trung thực hiện kế hoạch đã đặt ra từ đầu năm, UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành thị và các chủ đầu tư từ nay đến cuối năm tập trung đôn đốc, chỉ đạo các ban quản lý dự án, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu, thanh toán dứt điểm các khối lượng đã thực hiện; rà soát các công trình thuộc Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2015 đã được giao. Trường hợp công trình, dự án không có khả năng giải ngân thì chủ đầu tư phải báo cáo UBND Tỉnh để xem xét điều chỉnh giảm hoặc điều chuyển cho công trình, dự án khác để bảo đảm hoàn thành kế hoạch được giao.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước của Tỉnh tổ chức rà soát lại các dự án đã giao Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2015, các dự án mới đến ngày 30/9/2015 chưa khởi công, dự án chuyển tiếp đến ngày 30/11/2015 chưa nhập Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS), chưa giao dịch với Kho bạc Nhà nước để đề xuất thu hồi, điều chuyển cho dự án khác, trong đó ưu tiên thanh toán các công trình còn nợ XDCB, đặc biệt là các dự án hoàn thành quyết toán còn thiếu vốn.

 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo, các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc các quy định về xử lý nợ đọng trong XDCB, trong đó ưu tiên bố trí vốn thanh toán nợ XDCB theo đúng lộ trình đăng ký kế hoạch. Các chủ đầu tư không được yêu cầu nhà thầu trúng thầu ứng vốn thi công vượt mức vốn được giao, các nhà thầu không được tự ứng vốn thi công gây nợ đọng XDCB. UBND Tỉnh nghiêm cấm việc phát sinh nợ đọng trong đầu tư XDCB kể từ ngày 1/1/2015.

 

Để đẩy nhanh tiến độ quyết toán các công trình trên địa bàn tỉnh, Sở Tài chính được giao nghiên cứu, đề xuất với UBND Tỉnh việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt hồ sơ quyết toán các công trình hoàn thành trước khi UBND Tỉnh có quyết định phân cấp đầu tư. Mặt khác, để tạo nguồn vốn thanh toán nợ và huy động vốn cho đầu tư phát triển công trình kết cấu hạ tầng, UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao các sở, ngành liên quan chủ động tham mưu đề xuất đấu giá đất thương phẩm và thu tiền sử dụng đất tại các dự án khu đô thị, nhà ở.

 

Theo UBND tỉnh Vĩnh Phúc, việc lúng túng trong triển khai thực hiện các quy định pháp luật mới ban hành như Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng… là một trong những nguyên nhân dẫn tới những hạn chế nêu trên của các chủ đầu tư. Do đó, từ nay đến cuối năm, UBND Tỉnh yêu cầu các sở, ngành cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và mở các lớp tập huấn quản lý đầu tư XDCB nhằm cập nhật đầy đủ các quy định mới về quản lý đầu tư và xây dựng như Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đất đai… và các văn bản hướng dẫn luật cho các đối tượng là cán bộ làm công tác đầu tư XDCB, đấu thầu của các sở, ngành, UBND các huyện, thành thị; các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các công ty tư vấn, nhà thầu.

Lê Xuân

 

 

ngocthanh