Hơn 10 triệu USD phát triển giao thông xanh TP.HCM

(BĐT) - Danh mục Dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án Phát triển giao thông xanh TP.HCM do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Dự án nhằm cải thiện chất lượng và hiệu quả của hệ thống giao thông công cộng dọc theo hành lang ưu tiên cao ở TP.HCM.

Tổng vốn đầu tư Dự án là 10,77 triệu USD; trong đó có 10,5 triệu USD vốn viện trợ không hoàn lại của Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) ủy thác WB quản lý, vốn đối ứng 0,27 triệu USD (tương đương 5,955 tỷ đồng).

Với việc triển khai Dự án, thiết kế đô thị tại TP.HCM sẽ được điều chỉnh theo hướng tạo điều kiện cho việc thực hiện quy hoạch phát triển giao thông công cộng làm cơ sở phát triển đô thị.            

T. Hiếu