Hơn 1 tỷ USD vốn FDI vào Đồng Nai trong 6 tháng đầu năm

(BĐT) - Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, từ đầu năm đến ngày 20/6/2016, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Tỉnh đạt 1,01 tỷ USD, bằng 99% so với cùng kỳ năm 2015 (1.021 triệu USD), vượt 1% so với kế hoạch đề ra.

Trong đó, số dự án FDI đăng ký mới là 53 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 394 triệu USD; số dự án điều chỉnh tăng vốn là 42 dự án với tổng vốn tăng thêm là 616 triệu USD.

Hàn Quốc dẫn đầu trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có FDI vào Đồng Nai với 23 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 111 triệu USD. Tiếp đó là Nhật Bản với 10 dự án có tổng vốn đầu tư đăng ký là 49,6 triệu USD; Đài Loan xếp thứ ba với 6 dự án có tổng vốn đầu tư đăng ký là 35,5 triệu USD.

Lũy kế đến ngày 20/6/2016, Đồng Nai đã thu hút được 1.608 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 28,82 tỷ USD; trong đó, số dự án còn hiệu lực là 1.226 dự án với tổng vốn là 24,26 tỷ USD.

Thanh Tú