Hối thúc rà soát dự án đầu tư công vốn từ 10.000 tỷ đồng

Sau gần 3 tháng yêu cầu, mới có 70 đơn vị gửi báo cáo rà soát các dự án sử dụng vốn đầu tư công quy mô vốn từ 10.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong số này lại có tới 66 cơ quan... không có dự án.
Hối thúc rà soát dự án đầu tư công vốn từ 10.000 tỷ đồng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư lại vừa một lần nữa có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước yêu cầu rà soát lại các dự án quan trọng quốc gia có sử dụng vốn đầu tư công từ 10.000 tỷ đồng trở lên.

Việc rà soát này, trên thực tế đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu từ giữa tháng 5/2016. Tuy nhiên, cho đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới nhận được báo cáo của 70 đơn vị. Và điều đáng nói là, trong số này, có tới 66 đơn vị không có dự án.

Nghĩa là trên thực tế, mới chỉ có 4 cơ quan có các dự án đầu tư công vốn từ 10.000 tỷ đồng gửi báo cá. Đó là Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông - Vận tải; UBND TP. Hà Nội và Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Trong số này, báo cáo của Bộ Giao thông - Vận tải chưa có biểu tổng hợp chung các dự án, còn báo cáo của UBND TP. Hà Nội lại chưa có hồ sơ các dự án.

Theo báo cáo của UBND TP. Hà Nội, thì hiện tại, có 3 dự án có vốn đầu tư công trên 10.000 tỷ đồng thuộc sự quản lý của Thành phố. Đó là các dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội; Tuyến đường sắt đô thị TP. Hà Nội số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo; và Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Trước thực trạng này, để có cơ sở tổng hợp báo cáo Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã yêu cầu các cơ quan chưa nộp báo cáo, đặc biệt là các cơ quan có dự án quan trọng quốc gia thuộc đối tượng phải báo cáo (như Bộ Công thương, UBND TP.HCM, UBND TP. Hà Nội...) khẩn trương tổng hợp và báo cáo, gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất là ngày 5/8/2016.

Được biết, tại cuộc làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hồi cuối tháng 4/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ Tài chính, Xây dựng, Giao thông - Vận tải rà soát việc thực hiện các dự án đầu tư công có vốn trên 10.000 tỷ đồng.

Việc rà soát này là để xác định tính chính xác của tổng mức đầu tư cần thiết, bảo đảm đầu tư tiết kiệm, hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí. Các dự án đã có quyết định đầu tư, dù là đang triển khai hay chưa, chưa hoàn thành quyết toán đều thuộc diện phải rà soát lại.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước rà soát. Tuy nhiên đến nay, chưa nhiều cơ quan thực hiện nghiêm túc việc rà soát này.

Theo Nguyên Đức
Đầu tư