Hoàn thành vượt tiến độ 59 công trình, dự án giao thông trong 6 tháng đầu năm

Theo Văn phòng Bộ Giao thông vận tải (GTVT), hầu hết các chỉ tiêu công tác trong 6 tháng đầu năm 2015 của ngành GTVT đã hoàn thành kế hoạch đề ra.
Hoàn thành vượt tiến độ 59 công trình, dự án giao thông trong 6 tháng đầu năm

Theo Văn phòng Bộ Giao thông vận tải (GTVT), hầu hết các chỉ tiêu công tác trong 6 tháng đầu năm 2015 của ngành GTVT đã hoàn thành kế hoạch đề ra.

 

Cụ thể, Chánh Văn phòng Bộ GTVT Vũ Đức Thuận cho biết, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật tiếp tục được Bộ triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả; chất lượng văn bản quy phạm pháp luật ban hành được cải thiện, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

 

Công tác thi công các dự án, công trình hạ tầng giao thông tiếp tục được triển khai quyết liệt. Đã hoàn thành vượt tiến độ 59 công trình, dự án để đưa vào khai thác, phục vụ đi lại của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Trong đó, đã thông xe, đưa vào khai thác 19/40 dự án Mở rộng Quốc lộ 1 với tổng chiều dài 710 km; hoàn thành vượt tiến độ, thông xe, đưa vào khai thác toàn bộ tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên từ Kon Tum đến Bình Phước với tổng chiều dài 663 km. 

 

Bộ GTVT cũng đã chỉ đạo tăng cường nhiều giải pháp để hạn chế thấp nhất các khiếm khuyết công trình, khắc phục các hư hỏng phát sinh, nhất là tình trạng hằn lún vệt bánh xe trên đường nhựa. Bộ cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị, triển khai thi công 31 công trình, dự án.

 

Ngoài ra, Bộ GTVT cũng đã làm tốt công tác huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất bổ sung vốn đối ứng cho các dự án ODA; phương án sử dụng vốn dư trái phiếu chính phủ của các dự án Mở rộng QL1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên. Đã huy động được trên 27 nghìn tỷ đồng để đầu tư 11 dự án theo hình thức PPP (hợp đồng BOT), đạt 73% so với kế hoạch năm 2015. 

 

Công tác phát triển giao thông nông thôn cũng được đẩy mạnh: Bộ đã triển khai thi công 187 cầu treo của giai đoạn 1 và hoàn thành 170 cầu treo, còn lại 17 cầu (tại các khu vực khó khăn về địa hình thi công) sẽ hoàn thành trong tháng 7/2015. 

BK

ngocthanh