Hoàn thành nâng công suất TBA 110kV Tĩnh Gia (Thanh Hóa)

(BĐT) - Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc (NGC) vừa nghiệm thu và đóng điện thành công, đưa vào vận hành máy biến áp 110kV công suất 63 MVA thuộc Dự án “Nâng công suất máy biến áp T1 TBA 110kV Tĩnh Gia chống quá tải lưới điện năm 2016 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc”.

Trạm biến áp 110kV Tĩnh Gia nằm trên địa bàn xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, là một trong các dự án mà Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao cho NGC quản lý và triển khai nhằm chống quá tải, đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao đồng thời bảo đảm vận hành an toàn, nâng cao độ ổn định, tin cậy của lưới điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.      

Hải Bình