Hoàn thành cơ bản nhiều hạng mục Thủy điện Đăk Pring

(BĐT) - Theo Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), sau 3 năm triển khai xây dựng, công trình Thủy điện Đăk Pring đã hoàn thành khối lượng các hạng mục chính như: Xây dựng cụm công trình đầu mối đạt 81%; đường hầm dẫn nước và cửa nhận nước đạt 90%; đường thi công kết hợp quản lý vận hành đạt 85%.
Hoàn thành cơ bản nhiều hạng mục Thủy điện Đăk Pring

Được biết, Dự án Nhà máy Thuỷ điện Đăk Pring có công suất 7,5MW thuộc cấu phần 1 của Dự án Phát triển năng lượng tái tạo và mở rộng, cải tạo lưới điện cho các xã vùng sâu, vùng xa, được triển khai xây dựng tại tỉnh Quảng Nam.        

Trần Kiên