Hoàn tất việc sửa đổi Hiệp định Vay cho dự án “Đầu tư xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP.HCM Khoản vay 1”

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa kiến nghị Chính phủ sửa đổi Hiệp định Vay cho dự án “Đầu tư xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP.HCM
Hoàn tất việc sửa đổi Hiệp định Vay cho dự án “Đầu tư xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP.HCM Khoản vay 1”

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa kiến nghị Chính phủ sửa đổi Hiệp định Vay cho dự án “Đầu tư xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP.HCM - Khoản vay 1” do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ.

 

Xét đề nghị này của NHNN, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã giao NHNN tiến hành các thủ tục với ADB để hoàn tất việc sửa đổi Hiệp định.

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải giao UBND TP.HCM dự toán cụ thể các chi phí phát sinh trong quá trình gia hạn; bố trí nguồn vốn ngân sách của Thành phố thanh toán toàn bộ chi phí phát sinh cho việc gia hạn; đôn đốc, chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tập trung xử lý những vấn đề tồn tại làm chậm tiến độ thực hiện Dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công dứt điểm các hạng mục còn lại và tốc độ giải ngân để giải ngân hết số vốn vay để hoàn thành Dự án trong thời gian được gia hạn.  

T.K

ngocthanh