Hoàn tất thủ tục vay bổ sung cho dự án Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về việc phê chuẩn các Hiệp định vay cho dự án “Xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Khoản vay bổ sung”.
Hoàn tất thủ tục vay bổ sung  cho dự án  Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về việc phê chuẩn các Hiệp định vay cho dự án “Xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Khoản vay bổ sung”.

 

Xét đề nghị trước đó của Ngân hàng Nhà nước về việc phê chuẩn các Hiệp định vay cho dự án “Xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Khoản vay bổ sung” do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để Dự án sớm có hiệu lực và thông báo cho phía ADB.

 

Cùng với đó, Bộ Ngoại giao được Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao hoàn thành các thủ tục đối ngoại, Bộ Tư pháp cấp ý kiến pháp lý cho các Hiệp định vay và các tài liệu có liên quan cho Dự án trên. Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai các hoạt động Dự án theo đúng tiến độ, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

 

Khoản vay bổ sung của ADB trị giá 147 triệu USD cho dự án Xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, dùng để tài trợ vốn đầu tư còn thiếu cho tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, giúp ổn định tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ người nghèo, đảm bảo phát triển bền vững cho các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội và các tỉnh lân cận. 

 

Trong khoản vay trị giá 147 triệu USD, khoản vay thông thường trị giá 117 triệu USD, thời hạn vay là 30 năm, có 7 năm ân hạn; khoản vay ưu đãi là 30 triệu USD, thời hạn vay là 25 năm, có 5 năm ân hạn. Thời gian thực hiện Dự án là từ 2015 - 2016; Cơ quan chủ quản là Bộ Giao thông vận tải, đơn vị thực hiện là Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Hải Bình

ngocthanh