Hòa Bình xây công viên theo hình thức PPP

(BĐT) - Đề xuất Dự án Công viên Tuổi trẻ, TP. Hòa Bình đã được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt thực hiện theo hình thức PPP, hợp đồng BOO (xây dựng - sở hữu - kinh doanh). Đơn vị đề xuất dự án này là UBND TP. Hòa Bình.

Công viên sẽ được xây dựng trên diện tích 8,04 ha tại phường Phương Lâm, TP. Hòa Bình, thời gian xây dựng 2 năm 2016 - 2017. Tổng vốn đầu tư được đề xuất là 74 tỷ đồng, trong đó vốn nhà đầu tư 44,5 tỷ đồng, vốn tham gia của Nhà nước 29,5 tỷ đồng. Theo phương án tài chính sơ bộ, nhà đầu tư thu hồi vốn trong 14 năm 9,2 tháng.

Khi thực hiện dự án BOO này, nhà đầu tư được hưởng nhiều ưu đãi như miễn tiền thuê đất; thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10%, được miễn 4 năm đầu và giảm 50% trong 5 năm tiếp theo. Ngoài ra, nhà đầu tư được hưởng ưu đãi hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án, được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; tài sản hợp pháp của nhà đầu tư không bị quốc hữu hóa hoặc bị tịch thu bằng biện pháp hành chính...

Việt Thắng