Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc về đất đai cho các dự án đầu tư

Theo thống kê từ Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Hòa Bình, đến nay toàn Tỉnh đã cấp 500.000 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với tổng diện tích đất là 280.037,44 ha, đạt 93,74% diện tích cần cấp theo Nghị quyết số 30/2012/QH-13 của Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc về đất đai cho các dự án đầu tư

Theo thống kê từ Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Hòa Bình, đến nay toàn Tỉnh đã cấp 500.000 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với tổng diện tích đất là 280.037,44 ha, đạt 93,74% diện tích cần cấp theo Nghị quyết số 30/2012/QH-13 của Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Hòa Bình đã phối hợp tham mưu thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư, góp đẩy nhanh tiến độ các dự án phát huy hiệu quả đầu tư; hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các nông lâm trường trên địa bàn Tỉnh, góp phần giải quyết dứt điểm tình trạng quản lý chồng chéo giữa các nông, lâm trường và các địa phương. Công tác quản lý đất đai cũng đã đi vào nề nếp, góp phần quản lý chặt chẽ việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất, phát huy được nguồn lực của đất đai, làm tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước từ tài nguyên đất.

Thời gian tới, Sở TN&MT Hòa Bình sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi, minh bạch và giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính về TN&MT nói chung, trong lĩnh vực đất đai nói riêng, để góp phần tích cực cải thiện môi trường đầu tư của Tỉnh; tiến hành rà soát, kiến nghị bãi bỏ các thủ tục không cần thiết trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thực hiện đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian giải quyết các vấn đề có liên quan đến đất đai; kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch đã phê duyệt; kiểm tra, rà soát các dự án không triển khai, chậm triển khai để đề xuất UBND Tỉnh thu hồi đất. 

Sở TN&MT Hòa Bình cũng sẽ đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp tạo quỹ đất sạch, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh - doanh và phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; rà soát và giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho doanh nghiệp; xây dựng khung giá đất kịp thời, sát với giá thị trường làm cơ sở cho việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đấu giá quyền sử dụng đất; đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, Sở TN&MT Hòa Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản đất đai, đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, tiến tới hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính tại địa phương, góp phần giảm thời gian tiếp cận đất đai để thực hiện các dự án đầu tư. Mở rộng, tin học hóa hệ thống thông tin TN&MT tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận thông tin qua giao dịch trực tiếp, qua website Sở và giao lưu trực tuyến.

 QV-KA

 

ngocthanh