Hỗ trợ vốn thực hiện 2 dự án đường bộ

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương hỗ trợ ngân sách nhà nước để thực hiện Dự án Đường bộ cao tốc đoạn Ninh Bình (Mai Sơn) - Thanh Hóa (Quốc lộ 45) và Dự án Đường bộ cao tốc đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (Thanh Hóa).

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải (GTVT) căn cứ nguyên tắc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của bộ, ngành trung ương và địa phương theo Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc bố trí kế hoạch đầu tư trung hạn để hỗ trợ thực hiện các dự án trên.      

TH-CD

Tin liên quan